RSS Feed for tổng khối Thứ hai 17/06/2024 05:15
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Dự án Biển Đông 1 đón dòng khí đầu tiên

Dự án Biển Đông 1 đón dòng khí đầu tiên

Thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), vào lúc 14h45 ngày 5/8/2013, sau hơn 3 năm phát triển Dự án Biển Đông 1, với nhiều thử thách về kỹ thuật công nghệ, Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIEN DONG POC) đã chính thức đón dòng khí đầu tiên từ giàn đầu giếng Mộc Tinh 1 (MT1) qua hệ thống ống 20km về tới giàn xử lý Hải Thạch PQP. Tới 2h21 ngày 7/8/2013, dòng condensate được tách qua hệ thống xử lý đã được tàu FSO tiếp nhận an toàn. Sự kiện quan trọng này đã đánh dấu sự thành công của Dự án Biển Đông 1.
Phiên bản di động