RSS Feed for tổng chiều dài Chủ nhật 24/09/2023 20:39
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phê duyệt kết quả đàm phán Dự án “Đầu tư lưới điện truyền tải 2”

Phê duyệt kết quả đàm phán Dự án “Đầu tư lưới điện truyền tải 2”

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa đồng ý phê duyệt kết quả đàm phán Hiệp định vay cho Dự án "Đầu tư lưới điện truyền tải 2" với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và các văn kiện pháp lý liên quan của dự án (Văn bản số: 10208/VPCP-QHQT, ngày 13/12/2012).
Đàm phán Hiệp định vay ADB Dự án “Đầu tư lưới điện truyền tải 2”

Đàm phán Hiệp định vay ADB Dự án “Đầu tư lưới điện truyền tải 2”

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc, đàm phán với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Hiệp định vay và các văn kiện pháp lý có liên quan cho Dự án "Đầu tư lưới điện truyền tải 2" (Văn bản số: 1814/TTg-QHQT, ngày 29/10/2012).
Phiên bản di động