RSS Feed for tới nền kinh Thứ hai 17/06/2024 03:44
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phát thải khí nhà kính là nguyên nhân biến đổi khí hậu

Phát thải khí nhà kính là nguyên nhân biến đổi khí hậu

Ngày 28/5/2013 tại Hà Nội, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội thảo "Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng các hành động giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia - NAMA". Tại hội thảo này, các diễn giả đã trình bày các tham luận giới thiệu về NAMA, cơ hội cho phát triển xanh, hoạt động của NAMA trên toàn cầu, phương thức giám sát và các bước xây dựng, thực hiện NAMA tại Việt Nam…
Phiên bản di động