RSS Feed for Tín dụng ngành điện Thứ hai 27/05/2024 15:59
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Vốn ODA Nhật Bản: Gần 40 tỷ Yên cho dự án điện Việt Nam

Vốn ODA Nhật Bản: Gần 40 tỷ Yên cho dự án điện Việt Nam

Trong khoản vay 112,414 tỷ Yên vốn ODA Nhật Bản dành cho 7 dự án của Việt Nam mới đây, hai dự án lĩnh vực điện chiếm gần 40 tỷ Yên.
Phiên bản di động