RSS Feed for Thủy văn Thứ ba 28/05/2024 02:51
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Hồ thủy điện dung tích từ 3 triệu m3 phải quan trắc môi trường

Hồ thủy điện dung tích từ 3 triệu m3 phải quan trắc môi trường

Đó là một trong những nội dung trong Nghị định số 38/2016/NĐ-CP, ngày 15/5/2016 của Chính phủ, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khí tượng thủy văn.
Phiên bản di động