RSS Feed for thuỷ điện Dăkrinh Thứ hai 02/10/2023 09:17
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Thuỷ điện ở miền Trung sau 'cơn say'

Thuỷ điện ở miền Trung sau 'cơn say'

Cũng như nhiều tỉnh miền Trung, mấy năm qua tỉnh Quảng Ngãi quy hoạch hàng chục dự án thuỷ điện. Thế nhưng, đến nay chỉ có vài thuỷ điện đã hoạt động, còn lại đang nằm trên giấy hoặc thi công ì ạch. Vừa qua tỉnh Quảng Nam đã rà soát lại tất cả các dự án thuỷ điện trong tỉnh. Qua đó đã loại bỏ hai dự án thuỷ điện là Bồng Miêu (huyện Phú Ninh) và Hà Ra (huyện Nam Giang), 17 dự án thuỷ điện khác đang tạm dừng để xem xét.
Phiên bản di động