RSS Feed for thuận chuyển Thứ bảy 10/06/2023 10:13
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
PVEP ký thỏa thuận chuyển nhượng Lô M2 Myanmar

PVEP ký thỏa thuận chuyển nhượng Lô M2 Myanmar

Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí - PVEP cho biết, ngày 31/5/2013, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ký Thỏa thuận chuyển nhượng Lô M2, Mottana, ngoài khơi Myanmar giữa PVEP và Công ty Maurel & Prom Exploration and Production 7 (Maurel & Prom - Pháp). Theo đó, PVEP chuyển nhượng một phần quyền lợi tham gia của mình tại Lô M2 cho đối tác.
Phiên bản di động