RSS Feed for Thủ tục cấp điện mới Thứ sáu 09/06/2023 01:10
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
EVN HANOI áp dụng dịch vụ cấp điện mới trên hệ thống điện tử

EVN HANOI áp dụng dịch vụ cấp điện mới trên hệ thống điện tử

Tổng công ty Điện lực Tp. Hà Nội (EVN HANOI) đã chính thức cung cấp dịch vụ cấp điện mới trên hệ thống điện tử, áp dụng cho tất cả các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Thủ đô.
Phiên bản di động