RSS Feed for thống QLNL Thứ hai 15/08/2022 22:28
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà: Cần giải pháp đồng bộ

Tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà: Cần giải pháp đồng bộ

Hiện nay, tại Việt Nam, tỷ lệ sử dụng năng lượng trong các tòa nhà (không bao gồm nhà ở) chiếm 15% - 20% tổng năng lượng sử dụng và trong những năm tới con số này dự kiến còn tăng cao hơn nữa. Vấn đề tiết kiệm năng lượng (TKNL) trong các tòa nhà đã được rất nhiều sự quan tâm trong thời gian qua, tuy nhiên, đa số các tòa nhà mới chỉ áp dụng TKNL một phần, chưa TKNL một cách hệ thống nên hiệu quả TKNL còn thấp.
ISO 50001 - giải pháp tiết kiệm năng lượng toàn diện

ISO 50001 - giải pháp tiết kiệm năng lượng toàn diện

Hiện nay, trước áp lực về chi phí năng lượng ngày càng tăng, quản lý năng lượng (QLNL) không chỉ là thực thi theo pháp luật mà là giải pháp sống còn đối với doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, việc thiết lập Hệ thống QLNL (ISO 50001) mang lại những lợi ích lớn, cho thấy kết quả rõ ràng, nhanh chóng và duy trì hiệu quả trong sử dụng năng lượng.
Phiên bản di động