RSS Feed for thống nghiệp Thứ bảy 22/06/2024 16:26
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Ngành Dầu khí Việt Nam trước thách thức an ninh năng lượng quốc gia

Ngành Dầu khí Việt Nam trước thách thức an ninh năng lượng quốc gia

Ngày nay, vị thế và vai trò của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã được khẳng định ở tầm cao mới. Hệ thống công nghiệp dầu khí đã cơ bản hoàn chỉnh, đồng bộ từ khâu: tìm kiếm thăm dò, khai thác - phát triển công nghiệp khí - điện - chế biến và dịch vụ dầu khí. Hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, hàng năm đóng góp trung bình 25-30% tổng thu ngân sách nhà nước... Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, ngành Dầu khí Việt Nam đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức lớn: sản lượng khai thác dầu khí bắt đầu sụt giảm, các mỏ mới chưa thể sớm đưa vào khai thác, sự can thiệp của nước ngoài ở Biển Đông còn nhiều phức tạp, việc tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí ở nước ngoài ngày càng khó khăn... Đề cập tới những thành quả đạt được, cơ hội, thách thức đặt ra và mục tiêu nhiệm vụ trong những năm sắp tới, Tổng giám đốc Petrovietnam Đỗ Văn Hậu có bài viết dành riêng cho NangluongVietnam.
Phiên bản di động