RSS Feed for thoái vốn tại Thứ năm 02/02/2023 20:57
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
EVN NPC phấn đấu hoàn thành kế hoạch thoái vốn theo lộ trình

EVN NPC phấn đấu hoàn thành kế hoạch thoái vốn theo lộ trình

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) cho biết: năm 2014, EVN NPC sẽ tiếp tục thực hiện thoái vốn tại các công ty cổ phần, liên kết bao gồm, Công ty TNHH liên doanh SX thiết bị điện miền Bắc, Potraco, Nho Quế, Công ty Sứ thủy tinh cách điện, Vicadi... để hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu, tập trung vào ngành nghề chính là kinh doanh bán điện trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc do EVN NPC quản lý.
Lilama đảm bảo cơ cấu hợp lý, tập trung các lĩnh vực chính

Lilama đảm bảo cơ cấu hợp lý, tập trung các lĩnh vực chính

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 26/QÐ-BXD ngày 9-1-2013 phê duyệt Ðề án "Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020". Ðây là doanh nghiệp (DN) nhà nước đầu tiên được Bộ Xây dựng phê duyệt đề án tái cơ cấu sau khi xóa bỏ thí điểm hai mô hình tập đoàn của ngành xây dựng.
Phiên bản di động