RSS Feed for Thỏa thuận đầu tư Thứ hai 27/05/2024 16:47
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Ký thỏa thuận đầu tư dự án nhiệt điện Nam Định 1

Ký thỏa thuận đầu tư dự án nhiệt điện Nam Định 1

Ngày 18/1, tại Hà Nội, Tổng Cục Năng lượng - Bộ Công Thương và tổ hợp nhà đầu tư gồm TaekWang (Hàn Quốc) và Công ty điện Acwa Power đã ký kết thỏa thuận đầu tư dự án xây dựng-vận hành-chuyển giao (BOT) Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1.
Phiên bản di động