RSS Feed for thiết trợ thính Thứ ba 18/01/2022 17:19
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Siemens sẽ tập trung nguồn lực vào điện khí hóa

Siemens sẽ tập trung nguồn lực vào điện khí hóa

Tập đoàn Siemens vừa chính thức công bố những nội dung mang tính chiến lược trong lịch sử hoạt động kinh doanh của mình. Trong tương lai, Siemens sẽ tập trung vào điện khí hóa, tự động hóa và số hóa. Đây là một trong số những lĩnh vực có sự tăng trưởng mạnh mẽ và lâu dài. Hiện Siemens đang hướng việc phân bổ các nguồn lực vào các lĩnh vực này, đồng thời xác định những biện pháp cụ thể.
Phiên bản di động