RSS Feed for thiện hiệu suất Thứ bảy 21/05/2022 00:01
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Giải pháp giúp tiết kiệm năng lượng trong sản xuất bia

Giải pháp giúp tiết kiệm năng lượng trong sản xuất bia 1

Gần đây các nhà máy bia đang được tập trung đầu tư xây dựng tại các tỉnh thành khá rầm rộ. Lợi nhuận đem lai từ các nhà máy bia là không nhỏ, các nhà máy bia thu hút nhiều nhân công lao động, đóng góp kinh phí vào ngân sách Nhà nước đáng kể. Tuy nhiên, việc tiêu thụ năng lượng trong sản xuất khá phức tạp, nhiều mối đe dọa từ những công nghệ cũ, chưa phù hợp với cấu trúc nhà máy, địa hình, nguồn nước… Từ nhiều vấn đề bất cập trên, các chuyên gia về kĩ thuật đã bắt tay nghiên cứu và đang dần cải tiến, áp dụng trong một số nhà máy bia tại nước ta khá hiệu quả trong việc tiết kiệm năng lượng.
Phiên bản di động