RSS Feed for Than nội địa Thứ hai 05/06/2023 23:58
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Kho vận và Cảng Cẩm Phả giữ vững nhịp độ phát triển

Kho vận và Cảng Cẩm Phả giữ vững nhịp độ phát triển

Năm 2016, tổng số than tiêu thụ qua Cảng Cẩm Phả của Công ty đạt trên 26 triệu tấn, trong đó, than xuất khẩu đạt hơn 530 nghìn tấn và than nội địa đạt gần 26 triệu tấn; than nhập khẩu đạt 919 nghìn tấn; doanh thu đạt hơn 37.000 tỷ đồng. Công ty đã bố trí sắp xếp cho 900 lượt tàu và 1.900 đoàn sà lan, phương tiện nhỏ vào cảng làm hàng an toàn; thu nhập người lao động của Công ty bình quân đạt hơn 7,8 triệu đồng/người/tháng.
Phiên bản di động