RSS Feed for thác toàn hiệu Thứ sáu 09/12/2022 17:22
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
BienDong POC khai thác hiệu quả trên 1 tỷ m3 khí

BienDong POC khai thác hiệu quả trên 1 tỷ m3 khí

Tính đến thời điểm ngày 24/7, Công ty Điều hành dầu khí Biển Đông (BienDong POC) đã khai thác an toàn, hiệu quả được 1,15 tỷ m3 khí, sau cột mốc 1 tỷ m3 khí vào ngày 21/6/2014. Như vậy mỗi ngày BienDong POC đưa vào bờ 5 triệu m3 khí.
Phiên bản di động