RSS Feed for TEPCO Thứ năm 23/05/2024 07:42
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
GENCO3 hợp tác với TEPCO nâng cao nguồn nhân lực

GENCO3 hợp tác với TEPCO nâng cao nguồn nhân lực

Một trong những mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch thực hiện Chủ đề năm 2018 “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” của Tổng Công ty Phát điện 3 (GENCO3) là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và làm chủ công nghệ, đảm bảo ổn định trong quản lý, vận hành và sửa chữa các nhà máy điện. Để thực hiện nhiệm vụ này, một trong những giải pháp là thông qua các chương trình đào tạo ngắn hạn trực tiếp tại các nhà máy/công trường, tại các trung tâm đào tạo và sự chủ động tự nâng cao kiến thức của từng người lao động.
Phiên bản di động