RSS Feed for Tàu đoạn đến Thứ bảy 13/08/2022 03:50
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020

Ngày 5 tháng 7 năm 2011, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3301/QĐ-BCT, về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020” do Viện Năng lượng lập. Tổng sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh được dự báo tăng trưởng 22,1%/ năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người năm 2015 là 6.032 kWh/ người, năm 2020 là 10.380 kWh/ người.
Phiên bản di động