RSS Feed for Tập đoàn kinh tế Thứ tư 01/12/2021 13:41
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Tập đoàn kinh tế đầu tiên trong trụ cột năng lượng Việt Nam

Tập đoàn kinh tế đầu tiên trong trụ cột năng lượng Việt Nam

Ngay sau khi nhận được các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã hoạch định mục tiêu, chiến lược để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Đến nay, sau hơn 10 năm nhìn lại, các thế hệ CBCNVC và người lao động TKV đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, về cơ bản đạt được những mục tiêu đề ra. Thực hiện tốt vai trò là một trong 3 trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia...
Phiên bản di động