RSS Feed for Tân Sông Mây Thứ ba 24/05/2022 19:17
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Đóng điện đường dây 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây

Đóng điện đường dây 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây

Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia (EVN NPT) cho biết: vào lúc 21 giờ 15, ngày 16/3, Ban QLDA các công trình điện miền Nam đã phối hợp với các đơn vị tư vấn, thi công, nhà cấp hàng, quản lý vận hành tổ chức đóng điện thành công đường dây 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây.
Đóng điện giai đoạn 1 đường dây 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây

Đóng điện giai đoạn 1 đường dây 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cho biết, vào lúc 18 giờ ngày 28/8/2013, EVNNPT đã đóng điện thành công Công trình Đường dây 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây giai đoạn 1, vận hành ở điện  áp 220kV cấp điện vận hành thử nghiệm Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2.
Phiên bản di động