RSS Feed for tải điện miền Thứ bảy 22/06/2024 09:39
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Gia hạn Hiệp định vay dự án “Truyền tải điện miền Bắc mở rộng”

Gia hạn Hiệp định vay dự án “Truyền tải điện miền Bắc mở rộng”

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý gia hạn thời gian khóa sổ khoản vay dự án "Truyền tải điện miền Bắc mở rộng" vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đến hết ngày 30/6/2014.
Phiên bản di động