RSS Feed for sửa trình dầu Thứ năm 01/12/2022 17:03
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
PVN sẽ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính

PVN sẽ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính

Sau cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, theo đó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tái cơ cấu PVN tập trung vào 5 lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính…
Phiên bản di động