RSS Feed for sản tải phân Thứ bảy 22/06/2024 16:20
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN

Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Dự thảo Nghị định Điều lệ tổ chức hoạt động của EVN

Dự thảo Nghị định Điều lệ tổ chức hoạt động của EVN

Bộ Công Thương đang cống bố Dự thảo Nghị định Điều lệ tổ chức hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Phiên bản di động