RSS Feed for sản phẩm lỏng Thứ tư 19/06/2024 13:49
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Công ty Chế biến khí Vũng Tàu hoàn thành kế hoạch trước 2 tháng

Công ty Chế biến khí Vũng Tàu hoàn thành kế hoạch trước 2 tháng

Năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn do sản lượng khí ẩm Vietsovpetro cung cấp vào bờ thấp hơn kế hoạch, condensate đưa vào bờ không ổn định, tuy nhiên Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) - đơn vị trực thuộc PV Gas đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao trước 2 tháng.
Phiên bản di động