RSS Feed for sắm vận chuyển Thứ tư 06/07/2022 14:56
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1: Mục tiêu phát điện tổ máy 1 cuối năm nay

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1: Mục tiêu phát điện tổ máy 1 cuối năm nay

Theo thông tin từ Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - Lilama, tính đến ngày 6/3/2013, dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 đã hoàn thành được khoảng 88,28% khối lượng công việc, hoàn thành 99,05% công tác thiết kế toàn bộ các hạng mục, công tác mua sắm vận chuyển đạt 97,68% tổng khối lượng, công tác xây dựng và lắp đặt đã hoàn thành 89,95% tổng khối lượng công việc lắp đặt, đặc biệt công tác chạy thử đã đạt 5,5%.
Phiên bản di động