RSS Feed for rộng nâng Thứ năm 20/01/2022 09:46
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Năm 2012 và công tác chỉ đạo của Chính phủ về ngành Dầu khí Quốc gia

Năm 2012 và công tác chỉ đạo của Chính phủ về ngành Dầu khí Quốc gia

Trong năm 2012, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ chỉ đạo ngành dầu khí các nội dung như sau: Thường xuyên giám sát tiến độ các dự án dầu khí trọng điểm; Xây dựng Đề án khai thác khí sét tại Việt Nam; PVN sẽ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính; PVN sẽ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính; Biểu dương Petrovietnam về 'thành tích quốc phòng an ninh biển đảo'....
Chỉ đạo chiến lược của Chính phủ về ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 7

Chỉ đạo chiến lược của Chính phủ về ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 7

Trong tháng 7/2012, ngoài việc chỉ đạo nâng công suất Nhà máy chế biến condensate của PV Oil lên gấp đôi; Thay đổi vị trí bãi thải xỉ của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 và ban hành chính sách ưu đãi tài chính cho Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn... Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ còn kịp thời biểu dương Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) về 'thành tích quốc phòng an ninh biển đảo'.
Phiên bản di động