RSS Feed for Rạng Đông Thứ năm 27/01/2022 08:54
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
PVEP tăng sở hữu tại mỏ Rạng Đông

PVEP tăng sở hữu tại mỏ Rạng Đông

Mới đây, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã cùng với các đối tác là JVPC và Perenco ký kết với PetroVietnam thỏa thuận sửa đổi Hợp đồng PSC Lô 15-2 và các văn bản liên quan. Theo đó, các đối tác còn lại sẽ chuyển nhượng một phần tham gia hợp đồng này cho PVEP, nâng tỉ lệ tham gia của PVEP tại mỏ Rạng Đông từ 17,5% lên 30%.
Phiên bản di động