RSS Feed for Quản lý vận hành Thứ hai 27/05/2024 06:57
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
EPS gia hạn hợp đồng dịch vụ quản lý, vận hành Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

EPS gia hạn hợp đồng dịch vụ quản lý, vận hành Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Đại diện Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (ủy quyền của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty Dịch vụ Sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO 3 - EPS (ủy quyền của Tổng Công ty Phát điện 3 - GENCO 3) đã ký Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 3 - hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.
Phiên bản di động