RSS Feed for Quản lý quy hoạch Thứ ba 07/02/2023 02:04
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Quản lý thủy điện đang hướng tới quyền lợi của người dân

Quản lý thủy điện đang hướng tới quyền lợi của người dân

Tại cuộc Họp về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ, về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng chỉ đạo: “Xây dựng, vận hành, khai thác công trình thủy điện phải đảm bảo quyền lợi của người dân”.
Phiên bản di động