RSS Feed for PVPower Nhơn Trạch 2 Thứ hai 27/05/2024 09:54
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đạt mốc 15 tỷ kWh

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đạt mốc 15 tỷ kWh

Ngày 5/11, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đã đạt mốc sản lượng 15 tỷ kWh hòa vào lưới điện quốc gia sau 3 năm vận hành thương mại.
Phiên bản di động