RSS Feed for PV Power NT2 Chủ nhật 19/05/2024 18:41
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
PV Power NT2: Quý I, lợi nhuận tăng đột biến

PV Power NT2: Quý I, lợi nhuận tăng đột biến

Thông tin trên được ông Hoàng Xuân Quốc - Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PV Power NT2) cho biết tại Đại hội cổ đông thường niên 2015, tổ chức ngày 22/4.
Phiên bản di động