RSS Feed for Pleikrông Thứ ba 09/08/2022 00:17
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Chế độ của người lao động trên các công trình thuỷ điện

Chế độ của người lao động trên các công trình thuỷ điện

Cán bộ, công nhân, nhân viên của các công trình thủy điện: Bản Vẽ, Bản Chát, Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Sê San 4, Pleikrông và Đồng Nai 5 được hưởng các chế độ tiền lương, phụ cấp lương, hệ số không ổn định sản xuất và chế độ ăn giữa ca từ khi thi công đến khi kết thúc công trình...
Phiên bản di động