RSS Feed for Phong trào thi đua Thứ hai 22/04/2024 07:38
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
PTC2 tổ chức Hội nghị thi đua yêu nước (giai đoạn 2015-2020)

PTC2 tổ chức Hội nghị thi đua yêu nước (giai đoạn 2015-2020)

Ngày 27/6/2020, tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước (giai đoạn 2015-2020).
Phiên bản di động