RSS Feed for phòng cháy Chủ nhật 24/09/2023 20:27
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
An toàn lao động góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất của PVN

An toàn lao động góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất của PVN

Ngày 12/3, tại Thành phố Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức lễ phát động Hưởng ứng tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ và An toàn giao thông năm 2014.
Ứng dụng “Bọt tam tương” trong chữa cháy mỏ

Ứng dụng “Bọt tam tương” trong chữa cháy mỏ

Bài báo phân tích những ứng dụng cơ bản trong thực tế và những nghiên cứu thực nghiệm cũng như tác dụng chủ yếu của hợp chất được gọi là “Bọt tam tương” trong công tác chữa cháy mỏ, đồng thời áp dụng một cách có hiệu quả trong việc chữa cháy trong lò chợ, đưa ra những vấn đề cần chú ý trong kỹ thuật chống cháy khi sử dụng “Bọt tam tương”.
Phiên bản di động