RSS Feed for phối kinh Thứ năm 18/07/2024 08:53
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
PV Gas bổ sung thêm Điều lệ hoạt động

PV Gas bổ sung thêm Điều lệ hoạt động

Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas) vừa tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012. Nội dung cuộc họp là thảo luận và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của PV Gas.
Phiên bản di động