RSS Feed for pháp thích Thứ bảy 13/07/2024 16:23
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Giải pháp giảm thiểu của biến đổi khí hậu tới ngành năng lượng

Giải pháp giảm thiểu của biến đổi khí hậu tới ngành năng lượng

Chuyên gia cao cấp môi trường C.Rodgers đưa ra khuyến cáo, tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) có thể ảnh hưởng tới việc cung ứng và nhu cầu năng lượng. Vì vậy cần phải có giải pháp thích ứng, giảm thiểu rủi ro cho ngành năng lượng.
Phiên bản di động