RSS Feed for PC Cần Thơ Chủ nhật 21/04/2024 22:01
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Lan tỏa từ mô hình "Ấp văn hóa tiết kiệm điện"

Lan tỏa từ mô hình "Ấp văn hóa tiết kiệm điện"

Để phong trào tiết kiệm điện (TKĐ) thật sự trở thành một chương trình phổ biến trong nhân dân, thời gian qua Công ty Điện lực TP Cần Thơ phối hợp với các sở, ban ngành liên quan thực hiện nhiều mô hình thiết thực áp dụng trong cuộc sống. Qua đó góp phần nâng cao ý thức TKĐ cho các tầng lớp nhân dân thành thị đến nông thôn. Mô hình "Ấp (khu vực) văn hóa TKĐ" là một trong những mô hình điển hình, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.
Phiên bản di động