RSS Feed for NPT.Truyền tải điện Chủ nhật 14/04/2024 20:20
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
NPT tham khảo kinh nghiệm từ công ty điện lực Malaysia

NPT tham khảo kinh nghiệm từ công ty điện lực Malaysia

Trong các ngày từ 18 - 20/4/2018, Đoàn công tác của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) do Tổng giám đốc EVNNPT Vũ Ngọc Minh dẫn đầu đã đến làm việc với Tenaga Nasional Berhard (TNB) tại Malaysia.
Phiên bản di động