RSS Feed for Novovoronezh.Lưới điện quốc gia Thứ ba 23/04/2024 21:20
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
NM điện hạt nhân Novovoronezh đã nối lưới thành công

NM điện hạt nhân Novovoronezh đã nối lưới thành công

Tổ máy năng lượng hạt nhân đầu tiên VVER-1200 của Nga đã chính thức nối vào lưới điện quốc gia. Đây là tổ máy hiện đại thế hệ thứ III tại Nhà máy điện hạt nhân Novovoronezh. Tổ máy đã sản xuất 240MW điện đầu tiên sau lần kết nối thành công.
Phiên bản di động