RSS Feed for ninh nguồn phóng Thứ hai 15/08/2022 01:13
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Hoa Kỳ chia sẻ với Việt Nam về kinh nghiệm thanh tra an ninh phóng xạ

Hoa Kỳ chia sẻ với Việt Nam về kinh nghiệm thanh tra an ninh phóng xạ

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) vừa phối hợp với Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (US. NNSA/USDoE) tổ khóa đào tạo thanh tra an ninh nguồn phóng xạ. Thanh tra nguồn an ninh phóng xạ là một trong các hoạt động chính trong công tác quản lý nhà nước về ATBXHN.
Phiên bản di động