RSS Feed for Những người đi tìm lửa Thứ tư 19/06/2024 14:07
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Vinh quang thuộc về "những người đi tìm lửa"

Vinh quang thuộc về "những người đi tìm lửa"

Ngày 17-11-2016, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức chương trình Gặp mặt truyền thống “Những người đi tìm lửa” và trao giải cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về ngành Dầu khí”.
Phiên bản di động