RSS Feed for nhiều quốc gia Thứ bảy 04/12/2021 21:03
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Quảng Ninh quyết tâm đổi mới mô hình tăng trưởng từ "nóng" sang "xanh"

Quảng Ninh quyết tâm đổi mới mô hình tăng trưởng từ "nóng" sang "xanh"

Ngày Môi trường Thế giới năm nay (5-6) được tổ chức tại Quảng Ninh, với chủ đề “Kinh tế Xanh: Có vai trò của bạn”. Chủ đề này là mục tiêu, là thông điệp mà các quốc gia cần phải xây dựng và hướng tới trong phát triển kinh tế để đảm bảo sự bền vững. Đồng thời góp phần giải quyết những thách thức mang tính toàn cầu về biến đổi khí hậu, chủ đề này cũng sẽ được đưa ra bàn thảo tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp quốc về phát triển bền vững.
Phiên bản di động