RSS Feed for Nhà máy Ethanol Thứ ba 25/06/2024 15:58
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Những lợi ích của nhiên liệu sinh học

Những lợi ích của nhiên liệu sinh học 1

Sự khám phá ra dầu mỏ đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử phát triển của xã hội loài người. Dầu mỏ và các sản phẩm từ dầu mỏ đã đóng góp trong tất cả các lĩnh vực đời sống nói chung và các ngành năng lượng nói riêng. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt ưu việt, chúng ta không thể không nói đến những vấn đề tồn tại do quá trình khai thác và sử dụng dầu mỏ gây ra, đáng kể nhất là sự ô nhiễm môi trường do khí thải của quá trình đốt cháy nhiên liệu.
Phát triển nhiên liệu sinh học: Cần có những chính sách ưu tiên

Phát triển nhiên liệu sinh học: Cần có những chính sách ưu tiên

Hiện nay, các nhà máy nhiên liệu sinh học của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đang gặp khó khăn về thị trường và nguyên liệu để sản xuất. Vậy, giải pháp nào để nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà máy này cả trước mắt lẫn lâu dài?
Phiên bản di động