RSS Feed for Nguyễn Trọng Thứ năm 02/12/2021 02:16
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Điều tra, quản lý tài nguyên môi trường biển là cơ sở khẳng định chủ quyền Việt Nam trên biển

Điều tra, quản lý tài nguyên môi trường biển là cơ sở khẳng định chủ quyền Việt Nam trên biển

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại hội nghị tổng kết giai đoạn 2006 - 2011 và triển khai giai đoạn 2012 - 2020 của Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển, Dự án “Đánh giá tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam” do Viện Dầu khí Việt Nam chủ trì thực hiện. Đây là dự án được đánh giá là có những đóng góp mới, với nhiều giá trị khoa học địa chất dầu khí.
Phiên bản di động