RSS Feed for Nguyễn Phúc Vinh Thứ hai 27/05/2024 11:22
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Bàn giao chức danh Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNNPC

Bàn giao chức danh Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNNPC

Sáng 31/10, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) đã tổ chức Lễ bàn giao chức danh Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVN NPC.
Vốn cho các dự án điện và những vấn đề cấp bách (Kỳ 3)

Vốn cho các dự án điện và những vấn đề cấp bách (Kỳ 3)

Để khắc phục khó khăn trong việc huy động vốn cho các dự án lưới điện phân phối, Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) Nguyễn Phúc Vinh chia sẻ: "Vấn đề hiệu quả đầu tư phải được ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch đầu tư xây dựng từng năm. Do đó, thời điểm này, EVN NPC đã cơ bản hoàn tất việc bố trí theo thứ tự ưu tiên đầu tư các dự án điện từ nay cho đến năm 2020. Tuy nhiên, để tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh lưới điện khu vực nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo chúng tôi rất cần có sự hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách, hoặc các chính sách ưu đãi khác".
Phiên bản di động