RSS Feed for nguồn phóng Thứ hai 23/05/2022 20:50
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Việt Nam có trách nhiệm với quốc tế về an ninh hạt nhân

Việt Nam có trách nhiệm với quốc tế về an ninh hạt nhân

Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ ba sẽ được tổ chức từ ngày 24-25/3/2014, tại La Hay- Hà Lan. Theo Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, tại đây, Việt Nam sẽ giới thiệu các hoạt động thực thi các cam kết được nêu trong Tuyên bố chung tại các Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ nhất và lần thứ thứ hai. Các hoạt động này chứng tỏ Việt Nam là một quốc gia có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế về lĩnh vực an ninh hạt nhân.
Hoa Kỳ chia sẻ với Việt Nam về kinh nghiệm thanh tra an ninh phóng xạ

Hoa Kỳ chia sẻ với Việt Nam về kinh nghiệm thanh tra an ninh phóng xạ

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) vừa phối hợp với Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (US. NNSA/USDoE) tổ khóa đào tạo thanh tra an ninh nguồn phóng xạ. Thanh tra nguồn an ninh phóng xạ là một trong các hoạt động chính trong công tác quản lý nhà nước về ATBXHN.
Phiên bản di động