RSS Feed for Ngoại giao năng lượng Thứ ba 23/04/2024 21:24
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Năng lượng châu Á-Thái Bình Dương: Cơ hội cho Việt Nam

Năng lượng châu Á-Thái Bình Dương: Cơ hội cho Việt Nam

Hội nhập quốc tế về năng lượng và xây dựng trụ cột ngoại giao năng lượng trong chính sách đối ngoại, những những giải pháp quan trọng trong việc cân bằng cung cầu năng lượng của Việt Nam đang có dấu hiệu mất cân đối.
Phiên bản di động