RSS Feed for ngang lưới Thứ bảy 13/08/2022 21:59
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Đóng điện kháng bù ngang trên lưới điện 500 kV tại TBA 500  kV Hà Tĩnh

Đóng điện kháng bù ngang trên lưới điện 500 kV tại TBA 500 kV Hà Tĩnh

Vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng nghiệm thu cấp Tổng công ty công trình “Lắp đặt kháng bù ngang trên lưới điện 500 kV tại Trạm biến áp 500 kV Hà Tĩnh", Công ty Truyền tải điện 2 đã phối hợp với Công ty Truyền tải điện 1 đóng điện thành công máy cắt kháng K500 ngăn lộ đường dây mạch 1 Hà Tĩnh - Nho Quan, tại trạm biến áp 500 kV Hà Tĩnh.
Phiên bản di động