RSS Feed for Ngân hàng Nhà nước Thứ sáu 19/04/2024 13:59
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Hướng dẫn quản lý ngoại hối đầu tư ra nước ngoài trong dầu khí

Hướng dẫn quản lý ngoại hối đầu tư ra nước ngoài trong dầu khí

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư: 31/2018/TT-NHNN, hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.
Nghiên cứu vay dự trữ ngoại hối do giá dầu giảm

Nghiên cứu vay dự trữ ngoại hối do giá dầu giảm

Chính phủ vừa giao Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất cơ chế cho ngân sách vay từ nguồn dự trữ ngoại hối.
Phiên bản di động