RSS Feed for Năng ASEAN Thứ sáu 09/12/2022 15:22
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 30: "Kết nối ASEAN Xanh"

Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 30: "Kết nối ASEAN Xanh"

Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN (AMEM) lần thứ 30 đã khai mạc tại thủ đô Phnom Penh, nhằm tăng cường thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực năng lượng giữa các thành viên của khối. Hội nghị cũng nhằm giải quyết vấn đề sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng của các quốc gia thành viên và kết nối lưới điện, năng lượng xanh trong khối ASEAN.
Phiên bản di động